КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР

Використання найновіших підходів та інструментів машинного навчання дозволяє нам працювати із широким спектром завдань у галузі комп’ютерного зору:
object classification
класифікацією об’єктів
object detectionor tracking
виявленням або відстежуванням об’єктів
scene segmentation
сегментацією сцени
domain adaptation
адаптацією
до домену
And more
тощо
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРІВ